તમે જીવનમાં જે ઇચ્છો છો તે મેળવવા માંગો છો?

માત્ર 3 પગલાંને અનુસરો:

STEP 1

અમને +91-9167722501 9167722501 પર કોલ કરો અને આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું.
અથવા
ફોર્મ ભરો

Loading...

We need to draw your house plan

Please choose your preferred date and time

Invalid Date.
Invalid Time.

સબમિશન સફળ

તમારી વિગતો દાખલ કરવા બદલ આભાર

પગલું 2

વ્યક્તિગત ચર્ચા

અમે તમારી સૂચવેલી તારીખ અને સમય પર કોલ કરીશું.

અને તમારી સાથે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું:

  1. તમારી જીવન સંબંધિત સમસ્યાઓ અથવા જીવનમાં તમને જે જોઈએ તે વિશે
  2. માનવ ગુરુનું દિવ્યજ્ઞાન તમને કેવીરીતે મદદ કરશે.

પગલું 3

પરિવારનાં બધા સદસ્ય માટે માનવ ગુરુનું માર્ગદર્શન

તેમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે:

  1. વૈશ્વિક ઉર્જા સાથે સંપર્ક સાધવા માટે તમારે તમારા ઘર/કાર્યસ્થળમાં શું કરવાનું છે તે અમે વિડીયો કોલ દ્વારા જણાવીશું કે અને બાકીની વિગતો અમે PDF ફોર્મેટમાં મોકલીશું.
  2. અમે તમને ગુરુજી દ્વારા ચૈતન્વિત કરેલી ઉચ્ચ કંપનશીલ સામગ્રી મોકલીશુ.
  3. અમે તમારા અને તમારા પરિવારનાં સભ્યો માટે 4 ઉચ્ચ અને 4 નિમ્ન કંપન તરંગ (high and low vibrational frequency) મોકલીશું. આ માહિતી અમે તમને PDF ફોર્મેટમાં મોકલીશુ.
  4. માનવ ગુરુનું માર્ગદર્શન અમલમાં મૂક્યા પછી, અમે ખાતરી કરીશું કે તમે માર્ગદર્શનનું યોગ્ય પાલન કર્યું છે.
  5. અમે 6 મહિના સુધી દર મહિને તમારી પ્રગતિનું નિરીક્ષણ કરીશું.
Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube