ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಮಾನವ ಗುರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 9 ರಿಂದ 180 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು:

 1. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು?
 2. ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ?
 3. ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ  ಎಂದರೇನು?
 4. ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನು?
 5. ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ  ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು?
 6. ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ  ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು?
 7. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇ಼ಷಣೆ ಇದೆಯೇ?
ಸುಖ ಸಂಸಾರ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ?

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ, ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಸಮಸ್ಯೆಮುಕ್ತವಾದ ಮದುವೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ, ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಜೀವನ, ಕನಸಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅತಂಕ, ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಅದರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ವರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದದಿರುವುದು.

ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು?

ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ದೇವರನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸೃಷ್ಠಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರೇ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸೃಷ್ಠಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅಂದರೇ ದೇವರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯಬಾರದು?

ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಜೀವಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಮಿಕ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಸೇರಿದ್ದಂತೆ ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ?

ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ

ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಜಿವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದಮಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ

ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು?

ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೇ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 22 ಗಂಟೆ ಇವೆರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳು ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ  ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ.

ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು?

ಮಾನವ ಗುರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಮಾನವ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಸಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೇವಲ 9 ರಿಂದ 180 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ..

ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇ಼ಷಣೆ ಇದೆಯೇ?

ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಜೀವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಅವುಗಳದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅವುಗಳದೇ ಆದ ಕಂಪನ ತರಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೇಯೇ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾದ ಕಂಪನ ತರಂಗಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ  ಅನನ್ಯ ಕಂಪನದ ತರಂಗಗದ ಸಂಖ್ಯೆ ʻʻ9 ʼʼ ಅಗಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ  ಕಂಪನದ ತರಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಯಾಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ?

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಕೇವಲ ಈ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ :

ಹಂತ 1

ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ +91-9036701888 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ
ಅಥವಾ
ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ

Loading...

We need to draw your house plan

Please choose your preferred date and time

Invalid Date.
Invalid Time.

ಸಲ್ಲಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ

ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಹಂತ 2

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚರ್ಚೆ

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ನೀವು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ

 1. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
 2. ಮಾನವ ಗುರುವಿನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಹಂತ 3:

ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾನವ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

ಮಾನವಗುರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ

ಇವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ :

 1. ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ  ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ.
 2. ಮಾನವ ಗುರುವಿನಿಂದ ಚೈತನ್ಯಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ
 3. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ 4 ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನ ತರಂಗ (ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕುಗಳು) ಮತ್ತು 4 ಕಡಿಮೆ ಕಂಪನ ತರಂಗ (ಕೆಟ್ಟ ದಿಕ್ಕು) ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ PDFನನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ .
 4. ನೀವು ಮಾನವ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
 5. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಂತೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೇ ಫೋನ್‌ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮಾನವಗುರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಏನು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು , ಇವು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕ :

ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾನವ
ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

ಮಾನವ ಗುರುವಿನಿಂದ ಚೈತನ್ಯಗೊಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಕಂಪನದ ವಸ್ತುಗಳು

ಈಗ ನೀವು ಮಾನವ ಗುರುವಿನಿಂದ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಿರಿ.

ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಾನವ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಮಾನವ ಗುರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ವೈಶಿಷ್ಟತೆ

ಇದು ಬಹಳ ಸರಳ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗುವುದು

ಇದು ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಪದ್ದತಿ, ಅಚರಣೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ, ಮಂತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪತ್ಯೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಮ ಮಾಡುವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಇದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

ನೈಜ ಬದುಕಿನ ಜೀವಂತ ಕಥೆಗಳು

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾನವ ಗುರುವಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು

ಭಾರತ | ಕೆನಡಾ | ಯುಎಸ್ಎ | ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ | ಯುಎಇ | ಸಿಂಗಾಪುರ್ | ಓಮನ್ | ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ | ಕುವೈತ್ | ಕತಾರ್ | ಬಹ್ರೇನ್ | ಮಾರಿಷಸ್ |

ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ | ಘಾನಾ | ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ | ಜಾರ್ಜಿಯಾ | ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube