માનવગુરુ સમાગમ - વિશ્વનો એકમાત્ર ઇવેંટ

માનવગુરુ જણાવશે કે, તમે તમારા જીવનમાં શું ઈચ્છો છો અથવા તમે કઈ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યાં છો, તમારે પોતે કંઈ કહેવાની જરૂર નથી.

માનવ ગુરુ સમાગમની વિશેષતા

  • 9 થી 180 દિવસમાં જે ઈચ્છો તે મેળવવા માનવગુરુ વૈશ્વિક ઉર્જા સાથે કેવીરીતે સંપર્ક સાધવો તે અંગે વાત કરશે.
  • જેમને માનવગુરુ થકી લાભ થયો છે તેઓ તેમનાં અનુભવો રજૂ કરશે.
  • ભાગ લેનાર દરેકને માનવ ગુરુનાં આશીર્વાદ સહ તેમના દ્વારા ચૈતન્વિત કરેલું એક બ્રેસલેટ અપાશે.
  • કાર્યક્રમમાં બપોરે ભોજન (પ્રસાદ)ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

કાર્યક્રમની ફી રૂ. 1008/- પરિવારનાં બે સભ્યો માટે

Registration
1
Personal Details
2
Verify yourself
3
Payment
Invalid Name
Invalid mobile number
Invalid Whatsapp Number
Invalid Email
Invalid State
Invalid Member

Your Payement is Processing

Dear {{data.name}},
Thanks For Payment

Logo

Dear {{data.name}},
Payment failed

Logo

Loading...

કાર્યક્રમની ફી રૂ. 1008/- પરિવારનાં બે સભ્યો માટે

કાર્યક્રમનું સરનામું:

શ્રી શાહુ સાંસ્કૃતિક મંદિર, કોલ્હાપુર સ્ટેશન રોડ, શાહુ માર્કેટ યાર્ડ,
કોલ્હાપુર, મહારાષ્ટ્ર – 416005

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube